česky Deutsch English
Novinky
 • 15.9.2017

  Změna volebních okrsků v Sokolově

  Vážení občané, město Sokolov přistoupilo pro všechny nadcházející volby a referenda k úpravám ve vymezení volebních okrsků z důvodu provedených legislativních změn tak, aby byla dodržena zákonnost při vytváření volebních okrsků.

  číst pokračování článku

 • 26.7.2017

  Změna telefonních čísel

  Z důvodu přechodu na novou telefonní ústřednu bude v letošním roce docházet k postupnému přečíslování pevných telefonních linek jednotlivých pracovníků odborů městského úřadu Sokolov. Stávající telefonní čísla 359 808 … budou nahrazena novými, a to 354 228 ….. s tím, že koncové trojčíslí jednotlivých stanic (klapky) zůstane nezměněno.

  číst pokračování článku

 • 20.9.2017

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Husitská – Vítězná, Sokolov – III. etapa – demolice objektů".
  Předmětem veřejné zakázky je odstranění základových desek a základů, vč. případných sklepních místností pod úrovní terénu, odstranění zbývající technické vybavenosti a inženýrských sítí.

  číst pokračování článku

 • 19.9.2017

  V SOKOLOVĚ BUDOU DISKUTOVAT O BEZPEČNOSTI

  Bezpečnostní fórum
  Dne 26. září 2017 proběhne v prostorách Městského divadla v Sokolově odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017. Fórum, které organizuje Národní institut pro obranu a bezpečnost, začíná v 17:00. Hovořit se bude o zajištění obrany a bezpečnosti v kraji a České republice. Diskuse se zúčastní představitelé Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zástupci Karlovarského kraje, Sokolova, záchranných složek a řada dalších.

  číst pokračování článku

 • 19.9.2017

  MENSA ZVE NA LOGICKOU OLYMPIÁDU

  Mensa - logická olympiáda

  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

  Registrace do 10. ročníku Logické olympiády bude ukončena 30. září 2017 v 23:59.

  Další informace na webu www.logickaolympiada.cz, nebo na letáku zde (ps)

  číst pokračování článku

 • 19.9.2017

  Tanečnice Miráklu si užily hlavní cenu

  Mirákl v zábavním parku
  Spoustu zábavy, relaxace, ale i zajímavých tanečních workshopů si užily tanečnice Miráklu v Aquaparku Čestlice. Právě pobyt v tomto zábavném parku i s ubytováním a stravováním vyhrála skupina jako nejlepší Taneční skupina roku napříč všemi tanečními styly.

  číst pokračování článku